Committee

APLS 2016 
 • Conference Chair : Chang Hee Nam (IBS/GIST, chnam@gist.ac.kr)
 • Conference Co-chairs : Yoshiaki Kato (GPI, y.kato@gpi.ac.jp), 
                                    Ruxin Li (SIOM, ruxinli@mail.shcnc.ac.cn)
 • International Advisory Board  : Hiroshi Azechi (ILE, Osaka U.)
       Lap Van Dao (Swinburne, Australia)
       Prasad Naik (CAT, India)
       Yoshiaki Kato (GPI, Japan)
       Hong Jin Kong (KAIST, Korea)
       Jongmin Lee (HGU & APRI, Korea)
       Ruxin Li (SIOM, China)
       Junqi Lin (SIOM, China)
       Deepak Mathur (TIFR, India)
       Chang Hee Nam (IBS & GIST, Korea)
       Dai Hung Nguyen (IOP, Vietnam)
       Teck Yong Tou (MMU, Malaysia)
       Kenichi Ueda (ILS, UEC, Japan)
       Jyhpyng Wang (IAMS, Taipei)
       Jie Zhang (Shanghai Jiatong Univ, China)

 • Organizing Committee Chair : Young Uk Jeong (KAERI, yujung@kaeri.re.kr)
 • Organizing Committee Vice-chair : Han Seob Moon (Pusan National Univ., hsmoon@pusan.ac.kr)
 • Organizing Committee Co-chairs : Zhiyi Wei (IOP, zywei@iphy.ac.cn), 
                                                    Shigeru Yamaguchi (Tokai Univ., shigeru@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp)
 • Program Committee Chair : Fabian Rotermund (Ajou Univ., rotermun@ajou.ac.kr)
 • Program Committee Co-chairs : Peixiang Lu (HUST, lupeixiang@mail.hust.edu.cn), 
                                                 Tatsuo Okada (Kyushu Univ., okada@ees.kyushu-u.ac.jp)
 • Program Committee Secretary : Jiwon Kim (Hanyang Univ., jwk7417@hanyang.ac.kr)
 • Technical Sessions & Session Chairs
  Solid-state lasers 
 • Chair : Yong Ho Cha (KAERI, yhcha@kaeri.re.kr)
 • Co-chairs : Xiaoyan Liang (SIOM, liangxy@mail.siom.ac.cn),
                  Takunori Taira (IMS, taira@ims.ac.jp)
 • Members
 • Gwang Hoon Kim (Korea Electrotechnology Research Institute, Korea)
 • Dong-Il Yeom (Ajou University, Korea)
 • Xuechun Lin (Institute of Semiconductor, China)
 • Dingyuan Tang (Nanyang Technological University, Singapore) 
 • Takao Fuji (Institute for Molecular Science, Japan)
 • Ryo Yasuhara (National Institute for Fusion Science, Japan)
 • Takayuki Yanagisawa (Mitsubishi Electric Co., Japan)
 • Fiber lasers
 • Chair : Yoonchan Jeong (Seoul National Univ., yoonchan@snu.ac.kr)
 • Co-chairs : Norihiko Nishizawa (Nagoya University, nishizawa@nuee.nagoya-u.ac.jp), 
                  Zhongmin Yang (South China University of Technology, yangzm@scut.edu.cn) 
 • Members
 • Kwanil Lee (KIST, Korea)
 • Ji Won Kim (Hanyang University, Korea)
 • Kwang Jo Lee (Kyung Hee University, Korea)
 • Deyuan Shen (Fudan University, China)
 • Pu Wang (Beijing University of Technology, China)
 • Xian Feng (Beijing University of Technology, China)
 • Akira Shirakawa (University of Electro-Communications, Japan)
 • Yasushi Fujimoto (Osaka University, Japan)
 • Shunichi Matsushita (Furukawa Company, OFS, Japan)
 • Ultra-high intensity lasers 
 • Chair : Seong Ku Lee (IBS/GIST, lsk@gist.ac.kr)
 • Co-chairs :  Hiromitsu Kiriyama (JAEA, kiriyama.hiromitsu@jaea.go.jp),
                   Yuxin Leng (SIOM, lengyuxin@siom.ac.cn)

 • Members
 • Ki Tae Lee (KAERI, KOREA)

 • Jae Jee Sung (IBS/GIST, Korea)
 • Moon Hyun Jeong (ETRI, Korea)
 • Toshiyuki Kawashima (HPK, Japan)
 • Yasuo Nabekawa (RIKEN, Japan)
 • Keiichi Sueda (Osaka University, Japan)
 • Laser material processing 
 • Chair : Sung Hak Cho (KIMM, shcho@kimm.re.kr)
 • Co-chairs : Ya Cheng (SIOM, ya.cheng@siom.ac.cn),
                  Tetsuya Makimura (University of Tsukuba, makimura@bk.tsukuba.ac.jp)

 • Members
 • Dong-Sik KIM (POSTECH, Korea)
 • Nam-Seong KIM (EO Technics, Korea
 • Sungho Jeong (GIST, Korea)
 • Jiyeon Choi (KIMM, Korea)
 • Hongbo Sun (Jilin University, China)
 • Jianrong Qiu (Zhejiang University, China)
 • Yan Li (Peking University, China)
 • Masayuki Okoshi (National Defense Academy, Japan)
 • Yoshiki Nakata (Institute of Laser Engineering, Japan)
 • Laser applications in medical science and biology 
 • Chair : Pilhan Kim (KAIST, pilhan.kim@kaist.ac.kr)
 • Co-chairs : Shunichi Sato (National Defense Medical College, shunsato@ndmc.ac.jp), 
                  Junle Qu (Shenzhen University, jlqu@szu.edu.cn)

 • Members
 • Phil Sang CHUNG (Dankook University, Korea)
 • Hyun Wook KANG (Pukyong National University, Korea)
 • Mansik JEON (Kyoungpook University, Korea)
 • YongKeun PARK (KAIST, Korea)
 • Kunio Awazu (Osaka University, Japan)
 • Yoshiaki Yasuno (University of Tsukuba, Japan)
 • Yuji Matsuura (Tohoku University, Japan)
 • Dan Zhu  (Huazhong University of Science and Technology, China)
 • Sihua Yang (South China Normal University, China)
 • Buhong Li (Fujian Normal University, China)
 • Nonlinear optics and quantum optics 
 • Chairs : Nan Ei Yu (APRI, neyu@gist.ac.kr)
 • Co-chairs : Jianmin Cai (Huazhong Univ. of Science and Technology, jianmingcai@hust.edu.cn),
                  Sunao Kurimura (NIMS, KURIMURA.Sunao@nims.go.jp) 

 • Members
 • Myoungsik Cha (Nat’l Pusan University, Koea)
 • Hee Su Park (KRISS, Korea)
 • Shining Zhu (Nanjing University, China)
 • Wanguo Liang (FJIRSM CAS, China)
 • Lung-Han Peng (Nat’l Taiwan University, Taiwan).
 • Andy Kung (Nat’l Tsing-Hua University, Taiwan)
 • Do-Kyeong Ko (GIST, Korea)
 • Shigeki Takeuchi (Kyoto University, Japan)
 • Nobuhiro Umemura (Chitose Inst. of Science & Technology, Japan)
 • Hwan Hong Lim (Inst. for Molecular Science, Japan)
 • Terahertz generation and applications 
 • Chair : Tae-In Jeon (Korea Maritime and Ocean University, jeon@hhu.ac.kr)
 • Co-chairs :  Masayoshi Tonouchi (Osaka University, tonouchi@ile.osaka-u.ac.jp), 
                   Zengxiu Zhao (National University of Defense Technology, zhao.zengxiu@gmail.com)
 • Members
 • Jaewook Ahn (Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea)
 • Seong Hee Park (Korea Atomic Energy Research Institute, Korea)
 • Nam Je Kim (Electronics and Telecommunication Research Institute, Korea) 
 • Weili Zhang (Tianjin University, China)
 • Cunlin Zhang (Capital Normal University, China)
 • Iwao Hosako (National Institute of Information and Communications Technology, Japan)
 • Toshihiko Kiwa (Okayama University, Japan)
 • Photo-chemistry 
 • Chair : Hohjai Lee (GIST, hohjai@gist.ac.kr)
 • Co-chairs :  Yasuyuki Tsuboi (Osaka Prefecture University, twoboys@sci.osaka-cu.ac.jp), 
                   Bing Zhang (Wuhan Institute of Physics and mathematics, CAS, bzhang@wipm.ac.cn)
 • Members
 • Kyoung Won Kwak (Chung-Ang University, Korea)
 • Tae Kyu Ahn (Sungkyunkwan University, Korea)
 • Takeshi Tsuji (Shimane University, Japan)
 • Kosei Ueno (Hokkaido University, Japan)
 • Laser metrology 
 • Chair : Jungwon Kim (KAIST, jungwon.kim@kaist.ac.kr)
 • Co-chairs : Zehuang Lu (Huazhong Univ. of Science and Technology, zehuanglu@hust.edu.cn),
                  Yuji Oki (Kyushu University, oki@ed.kyushu-u.ac.jp)

 • Members
 • Lisheng Chen (Chinese Academy of Science, China)
 • Jingbiao Chen (Peking University, China)
 • Daihyuk Yu (KRISS, Korea)
 • Jonghan Jin (KRISS, Korea)
 • Shigeru Yamaguchi (Tokai University, Japan)
 • Takeshi Yasui (Tokushima University, Japan)
 • Nano-photonics
 • Chair : Kwang Jun Ahn (Ajou Univ., kjahn@ajou.ac.kr)
 • Co-chairs : Bing Wang (Huazhong Univ. of Science and Technology, wangbing@hust.edu.cn),
                  Kawata Yoshimasa (Shizuoka University, kawata@eng.shizuoka.ac.jp),

 • Members
 • Yoshio Hayasaki (Utsunomiya University, Japan)
 • Kentaro Iwami (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan)
 • Satoru Shoji (University of Electro-Communications, Japan)
 • Kai Wang (Huazhong University of Science and Technology, China)
 • Jianjun Chen (Peking University, China)
 • Douguo Zhang (University of Science and Technology of China, China)

 • Kwang Geol Lee (Hanyang University, Korea)
 • Yeong Hwan Ahn (Ajou University, Korea)
 • Doo Jae Park (Hallyim University, Korea)